Trường chúng tôi là trường học được ưa chuộng tại vùng Bayside và là trường nam nữ độc lập thượng hạng tại Melbourne.


Trong hơn 100 năm qua trường chúng tôi đã đem lại cho những người trẻ trải nghiệm giáo dục đặc biệt. Nhiều thế hệ học sinh tốt nghiệp đã được hưởng và phát triển mạnh nhờ có những cơ hội đa dạng tuyệt vời tại trường chúng tôi; trường chúng tôi luôn luôn tạo các cơ hội này trong bầu không khí thân ái và quyết chí vô song để rèn luyện các em trọn vẹn. Đây là điều chúng tôi muốn nói đến khi chúng tôi nói về ‘học vấn trọn đời’.

Chúng tôi chỉ tuyển dụng giáo viên tài ba nhất từ khắp nơi trên thế giới để dạy dỗ những người trẻ của trường chúng tôi về mặt học tập, đạo đức, tinh thần và văn hóa để các em có thể rèn luyện lòng tự tin và ý thức độc lập. Khi làm như vậy, chúng tôi giúp các em phát hiện tài năng, sở thích và các nguyên tắc đạo lý không chỉ chuẩn bị các em cho giai đoạn học tập kế tiếp mà còn đồng hành với các em suốt đời.

Học sinh trường chúng tôi học giỏi và được sử dụng phương tiện hạng nhất và có nhiều trải nghiệm sinh hoạt ngoại khóa tuyệt vời. Chúng tôi muốn các em trở thành những công dân quên mình, những người hiểu rằng học vấn của mình không phải là những gì mình có thể đạt được trong cuộc sống riêng mà là những gì mình có thể cống hiến cho cuộc sống của người khác.


Làm đơn Ghi danh – Bấm vào đây


Liên hệ Phòng Tuyển sinh